نسالك الله برحمتك ان تساعد

April 20, 2019 by Nick Savov

نسالك الله برحمتك ان تساعد اخوننا خوتنا في الشرق لاوسط

We ask you to help our brothers in the Middle East

Mohmmed