O Jezu Najmiłosierniejszy, w Twoim

October 21, 2019 by Nick Savov

O Jezu Najmiłosierniejszy, w Twoim Boskim Sercu ❤zanurzam Leah i jej bliskich – błagam Cię, spraw, by Leah została uwolniona jak najszybciej z rąk porywaczy i wróciła do domu cała i zdrowa! Panie umacniaj Ją nieustannie swoją miłością! Jezu, Ty się tym zajmij, Jezu, ufam Tobie!

O Merciful Jesus, in Your Divine Heart I immerse Leah and her loved ones – I am begging you, let Leah be released as soon as possible from the hands of her captors and come home safe and sound! Lord, strengthen her constantly with your love! Jesus, You take care of it, Jesus, I trust in You!

Sr. Maria Aleksandra CR